تاریخچه مداد تراش

در آغاز برای تراشیدن مدادها از قلم تراش استفاده می کردند. به این دلیل از این نام استفاده میشد که که از آنها برای شکل دادن به قلم پر استفاده میگردید.

در سال ۱۸۲۸ برنارد لاسیمون، ریاضیدانی فرانسوی، درخواست ثبت اختراعی را ارسال نمود که برای تیز کردن و تراشیدن مداد استفاده می شد.

(اختراع شماره ۲۴۴۴ فرانسه). با این حال تا سال ۱۸۴۷ که شخصی به نام تری د استوا اختراع اولین مدادتراش (با شکلی که امروز می شناسیم) را ثبت کرد، اختراعی در این مورد ثبت نشد.

جان لی لاو اهل فال ریور، مداد تراش لاو را طراحی کرد. اختراع لاو مدادتراشی بسیار ساده و قابل حمل بود که هنرمندان زیادی از آن استفاده می کردند.

مداد داخل حفره مدادتراش قرار میگرفت و با دست می چرخید. این اختراع در ۲۳ نوامبر ۱۸۹۷ (تحت شماره ۵۹۴۱۱۴ آمریکا) به ثبت رسید.

بر اساس یکی از منابع، شرکت هاماچر شلمر نیویورک تولید کننده اولین مدادتراش الکتریکی بوده که اوایل دهه ۱۹۴۰ توسط ریموند لئوی طراحی شده بود.
در سال ۱۸۶۱ ابرهارد فابر اولین کارخانه تولید مداد را در شهر نیویورک تاسیس نمود .

مطالب پیشنهادی