پاکن چیست؟

پاکن، جامدی است که به هنگام مالش بر روی کاغذ، اثر مداد را از روی کاغذ پاک می کند.

تاریخچه پاکن

در گذشته، مردم از ساییدن پارچه مرطوب بر روی کاغذ به عنوان

استفاده می کردند که بعد از آن، از تکه خمیر نان بیات به عنوان پاکن استفاده کردند و مشاهده کردند که نتیجه بهتر و تخریب کمتر نسبت به پارچه مرطوب دارد.

اختراع پاکن

در سال ۱۷۷۰ میلادی،شخصی به نام ادوارد نعیم،به صورت اتفاقی از قطعه پلاستیکی به جای خمیر نان استفاده کرد،او مشاهده کرد که این قطعه بهتر از خمیر نان، پاک می کند.

پس از اختراع مداد پاکن،اولین پاکن ها به صورت امروزی ساخته شدند و روز به روز بر کیفیت آنها افزوده شد و لاستیک ها را نرم تر می ساختند تا کاغذ را پاره نکند و اثر مداد را بهتر پاک کند.

از آن زمان به بعد پاکن ها،به صورت خمیری،مکانیکی و برقی نیز ساخته شدند.

مطالب پیشنهادی