پایه نوار چسب دفتر یادداشت دار

سایر

۲۹,۰۰۰ تومان

واحد فروش: عدد

تعداد در کارتن مادر: 24

تعداد 12+ 24+
قیمت ۲۶,۱۰۰ تومان ۲۴,۶۵۰ تومان
جور