مداد مکانیکی jedo M105 0.5 میکرو

میکرو | micro

۲۲,۵۰۰ تومان

واحد فروش: عدد

تعداد در بسته مادر: 12

تعداد 12+ 24+
قیمت ۲۰,۲۵۰ تومان ۱۹,۱۲۵ تومان
جور
مشکی