ارسال از طریق پیک

سفارشات شهر تبریز از طریق پیک ارسال میگردند.

تمامی سفارشات بالای ۱۰۰ هزار تومان در شهر تبریز شامل ارسال رایگان می باشد.

*به جز سفارشات گروه کاغذ*

ارسال پستی

سفارشات زیر ۲ کیلو گرم از طریق پست ارسال میگردند و هزینه تخمینی ۱۰ هزار تومان می باشد.

رهگیری مرسولات پستی

ارسال از طریق باربری

سفارشات سنگین و عمده از طریق باربری ارسال میگردند و هزینه آن پس کرایه می باشد.