دفتر فروش : تبریز، میدان ساعت، ساختمان صبا، واحد ۳

تلفن تماس : ۳۵۵۶۴۳۸۶-۳۵۲۶۴۲۸۴-۰۴۱

ایمیل : info@badriran.com