دفتر فروش: تبریز،میدان ساعت،ساختمان صبا،واحد ۳

تلفن تماس: ۳۵۵۶۴۳۸۶-۳۵۲۶۴۲۸۴-۰۴۱

ایمیل: info@badriran.com