پاکن PB 30 فکتیس

فکتیس | factis

۴,۳۰۰ تومان

واحد فروش: عدد

تعداد در بسته مادر: 30

تعداد در کارتن مادر: 750

تعداد 12+ 60+
قیمت ۳,۸۷۰ تومان ۳,۶۵۵ تومان