قیچی اداری 6009 دلی

دلی | deli

۷,۲۰۰ تومان

واحد فروش: عدد

تعداد در بسته مادر: 12

تعداد در کارتن مادر: 240

تعداد 10+ 20+
قیمت ۶,۴۸۰ تومان ۶,۱۲۰ تومان
جور
زرشکی
مشکی